Oifigigh Spóirt

Tacaímid le cúrsaí spóirt trí chláir nuálacha a sheachadadh, trí oiliúint a chur ar fáil, agus trí phróifíl an spóirt sa chontae a ardú agus a threorú.

Tá foireann oifigigh spóirt againn a thugann tacaíocht sa phobal do ghrúpaí pobail, do chlubanna, do scoileanna, agus do ghrúpaí gnó. Tá sé mar aidhm againn patrúin a chruthú a mhairfidh ar feadh an tsaoil maidir le rannpháirtíocht sa spórt agus i ngníomhaíocht choirp. Déanaimid é sin trí thús áite a thabhairt don oiliúint agus don fhorbairt d’oibrithe deonacha agus do chomhaltaí foirne sa rannóg spóirt, agus trí thacú le gréasán de shaoráidí inrochtana ar ardchaighdeán a fhorbairt chun freastal ar riachtanas na bpobal éagsúil i bhFine Gall atá ag dul i méid.

Má bhíonn ceist ar bith agat faoin spórt i bhFine Gall, is féidir leat dul i dteagmháil le duine ar bith dár n-oifigigh spóirt a bheidh an-sásta cabhrú leat.

Marion Brown

Príomhoifigeach Forbartha Spóirt
Ceantar - Fine Gall
Eagraíocht - Fine Gall (Oifig Spóirt) 
marion.brown@fingalcoco.ie
Fón (01) 8905107

Niall McGuirk

Oifigeach Sinsearach Forbartha Spóirt
Ceantar - Fine Gall
Eagraíocht - Fine Gall (Oifig Spóirt) 
Ríomhphost niall.mcguirk@fingalcoco.ie 
Fón (01) 8906232

Caitríona Geraghty

Oifigeach Forbartha Spóirt
Ceantar - Fine Gall
Eagraíocht - Fine Gall (Oifig Spóirt)
Ríomhphost caitriona.geraghty@fingalcoco.ie
Fón (01) 8906247

Pauline Gilsenan

Riarthóir
Ceantar - Fine Gall
Eagraíocht - Fine Gall (Oifig Spóirt) 
Ríomhphost pauline.gilsenan@fingalcoco.ie
Fón (01) 8906256

Martin Doyle

Oifigeach Forbartha Sacair
Ceantar - Baile Bhlainséir
Eagraíocht -  Fine Gall/FAI
Ríomhphost  martin.doyle@fai.ie
Fón 086 7700772

Sharon Boyle

Oifigeach Forbartha Sacair
Ceantar - Baile Bhlainséir
Eagraíocht -  Fine Gall/FAI
Ríomhphost  sharon.boyle@fai.ie
Fón 087 1323260

Denis Hyland

Oifigeach Forbartha Sacair
Ceantar - Fine Gall Thoir
Eagraíocht -  Fine Gall/FAI
Ríomhphost  denis.hyland@fai.ie
Fón 087 1273242 

Mick Pender

Oifigeach Forbartha Sacair
Ceantar - Sord
Eagraíocht -  Fine Gall/FAI 
Ríomhphost  mpender@fai.ie
Fón 087 1273258

Paul Keogh

Oifigeach Forbartha Sacair
Ceantar - Fine Gall Thuaidh
Eagraíocht -  Fine Gall/FAI
Ríomhphost  paul.keogh@fai.ie
Fón 086 0444435 

Owen McGrath

Cóitseálaí Aclaíochta Spóirt
Ceantar - Fine Gall
Eagraíocht - Fine Gall
Ríomhphost owen.mcgrath@fingalcoco.ie
Fón 087 1230624

Brendan Moran

Oifigeach Forbartha Leadóige
Ceantar - Fine Gall
Eagraíocht - Leadóg Éireann/Fine Gall
Ríomhphost brendan.moran@fingalcoco.ie
Fón 086 8706433

Gerry Mc Cleery

Oifigeach Forbartha Rugbaí
Ceantar - Fine Gall
Eagraíocht - Rugbaí Chúige Laighean/Fine Gall
Ríomhphost Ger.mccleery@leinsterrugby.ie
Fón 086 2422829

Reinhardt Strydom

Oifigeach Forbartha Cruicéid
Ceantar - Fine Gall
Eagraíocht - Cruicéad Chúige Laighean/Fine Gall
Ríomhphost strydom@live.com
Fón 087 9823902