Páirc Réigiúnach Ghleann na Tulchann

Téann Páirc Ghleann na Tulchann trí Fhine Gall ó Bhaile an Ásaigh go Contae na Mí, lena n-áirítear Páirc an Choireáin, Sráidbhaile Mhullach Eadrad agus deisceart Bhaile an Aba.

Cur síos 

Tá beagnach 300 acra i bPáirc Ghleann na Tulchann. Cuimsítear ann bogaigh, móinéir bláthanna fiáine, coillearnach, agus cosáin do choisithe ar fud na páirce. 

Áiseanna 

Tá tírdhreach éagsúil, nádúrtha agus ciúin sa pháirc, agus is áit iontach í chun dul ag siúl nó ag bogshodar. Tá líon mór breac rua san abhainn, agus bíonn an iascaireacht go maith ann.

Conas dul ann?

Ar bhus

Faigh an 37  ó Ché Aston go hIonad Siopadóireachta Bhaile Bhlainséir
Seiceáil Bus Átha Cliath le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

I ngluaisteán

Nasc chuig Google Maps 

Déan teagmháil linn
Fón (01) 870 4599 
Facs (01) 890 5889