Páirc Réigiúnach Ghleann Abhainn an Bharda

Páirc líneach ar bhruach Abhainn an Bharda, ó dheas ó bhaile Shoird, is ea Páirc Réigiúnach Ghleann Abhainn an Bharda.

Cur síos 

Cuimsíonn Páirc Réigiúnach Ghleann Abhainn an Bharda achar 89 ha. (220 acra) idir lár bhaile Shoird agus Droichead Chnoc Siáin.

Áiseanna 

Cuimsítear leis an bpáirc seo láithreacha amhairc, láithreáin picnicí agus páirceanna imeartha, mar son le Páirc Bhaile Shoird ina bhfuil clós súgartha, cúirteanna leadóige agus Caisleán Shoird.

Conas dul ann?

I ngluaisteán 

Ar bhus

Faigh an 33, an 41, an 41b nó an 41c ó Shráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath, go Príomhshráid Shoird.  Lean na comharthaí bóthair ó lár Shoird.
Seiceáil Bus Átha Cliath le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

Déan Teagmháil Linn

Fón (01) 890 5815 Facs (01) 890 5841