Gairdíní Lusanna Mhuintir Talbot ag Caisleán Mhullach Íde

Is gairdíní ornáideacha iad Gairdíní Lusanna Mhuintir Talbot i bPáirc Réigiúnach Chaisleán agus Dhiméin Mhullach Íde atá in aice an chaisleáin,  agus ina bhfuil thart ar 22 acra. Tá breis is 5,000 cineál éagsúil speiceas agus plandaí ann. Shannon Heritage, thar ceann Chomhairle Contae Fhine Gall, a dhéanann an Gairdín a bhainistiú.