Diméin agus Páirc Réigiúnach Chaisleán Mhullach Íde

Tá siúlóidí deasa, áiteanna súgartha, áiseanna spóirt, agus siamsaíocht don teaghlach ar fad le fáil i nDiméin agus i bhfearann páirce Chaisleán Mhullach Íde.

Tá Caisleán agus Gairdíní Mhullach Íde suite sa pháirc álainn 268 n-acra (109 heicteár) seo. Rinneadh athchóiriú le déanaí ar an gcaisleán, agus bainfidh an uile chuairteoir spraoi agus tairbhe as cuairt anseo. Tá deis ann freisin taitneamh a bhaint as an mbia álainn i mbialann Avoca nó earraí nó giuirléidí a cheannach i siopa na bialainne.

Tá clós súgartha mór do pháistí sa pháirc freisin, mar aon le galfchúrsa lánfhorbartha 9 bpoll par 3, cúrsa galf dhá mhaide 18 bpoll, páirceanna imeartha, cúirteanna leadóige, páirc cruicéid, agus conair aclaíochta.

Féach ar shuíomh gréasáin an chaisleáin, www.malahidecastleandgardens.ie, chun tuilleadh eolais a fháil.

Chun eolas a fháil faoi ghrianghraif bhainise i nDiméin Mhullach Íde, déan teagmháil le

Rannóg Páirceanna agus Maoine Oidhreachta Fhine Gall trí ghlaoch ar 01-8905629 seachtain amháin ar a laghad roimh an imeacht.
Tabhair faoi deara:
• Ní mór cloí go daingean le rialacha agus le rialacháin uile na Páirce.
• Ní ceadmhach grianghraif a ghlacadh sa Teach féin.
• Ní mór gach carr a pháirceáil sa charrchlós poiblí.  Níl cead tiomáint timpeall na Páirce.  Níl cead bonnán na feithicle a shéideadh sa pháirc.
• Is le haghaidh úsáid phearsanta amháin gach grianghraf agus ní féidir iad a úsáid ar bhonn tráchtála i mbróisiúir, in irisí, etc.
• Níl cead bac a chur ar bhealaí isteach, ar chosáin, etc.
Bain taitneamh as an lá!

Conas dul ann?

Is féidir siúl go héasca chuig an bPáirc ó lár Shráidbhaile Mhullach Íde. 
I ngluaisteán: Lean na comharthaí bóthair ó bhóthar an M1/N1 idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste agus ón bpríomhbhóthar idir Baile Átha Cliath agus Mullach Íde. 
Ar bhus: Faigh an 42 ó Shráid Thalbóid i lár Bhaile Átha Cliath. 
Ar an DART/ar thraein: Níl ann ach siúlóid ghearr ó Stáisiún Traenach Mhullach Íde, agus tá sé ar an bpríomhlíne traenach idir Baile Átha Cliath agus Dún Dealgan freisin.

Uaireanta Oscailte

Is iad seo a leanas uaireanta oscailte Dhiméin Mhullach Íde:

óGo
Eanáir 9.00am  5.00pm
Feabhra 9.00am  6.00pm
Márta 9.00am  6.00pm
Aibreán 9.00am  8.00pm
Bealtaine 9.00am  9.00pm
Meitheamh 9.00am  9.00pm
Iúil 9.00am  9.00pm
Lúnasa 9.00am  9.00pm
Meán Fómhair 9.00am  8.00pm
Deireadh Fómhair 9.00am  7.00pm
Samhain 9.00am  5.00pm
Nollaig 9.00am  5.00pm

 

 

Déan Teagmháil Linn

Rannóg na bPáirceanna 
Fón (01) 890 5629 
Facs (01) 890 5649
Ríomhphost: parks@fingalcoco.ie