Diméin agus Páirc Réigiúnach Chaisleán Ard Giolláin

Tá Caisleán agus Diméin Ard Giolláin suite i bhfearann páirce álainn atá ar aghaidh Mhuir Éireann. Tá radharc fíor-álainn ar Bheanna Boirche agus ar imeallbhord thuaisceart Bhaile Átha Cliath ón bhfearann páirce freisin.

 

Tá 200 acra sa pháirc ina bhfuil siúlóidí coille fiáine, limistéir picnicí fhoscúla, agus faichí agus cluainte réchnocacha.

Is é Caisleán Ard Giolláin buaicphointe na páirce. Tá caifé sa Chaisleán agus bíonn taispeántais ann freisin. Tá garraí luibheanna, garraí glasraí agus bailiúchán mór plandaí ornáideacha le fáil sa Gharraí Daingean athchóirithe. I measc na ngnéithe spéisiúla eile, áirítear an Gairdín Rós foirmiúil, an Bailiúchán Náisiúnta Plandaí de thoir chúigmhéaracha ina gcuimsítear 200 cineál, Grianán mór Victeoiriach athchóirithe agus ciumhsóg bhláthanna. 
Tá a shuíomh gréasáin féin ag an gCaisleán agus an Diméin.

 

Conas dul ann? 

Tá an Pháirc lonnaithe idir na Sceirí agus Baile Brigín 
I ngluaisteán: Lean na comharthaí bóthair ó bhóthar an M1/N1 idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste go Baile Brigín. 
Ar bhus: Faigh an 33 ó Ché Éidin i lár Bhaile Átha Cliath.  Téann an bus faoi dhroichead coisithe ar a dtugtar ‘Staighre na Mná’ ar an mbealach isteach chuig an bPáirc.

 

Uaireanta Oscailte 

 

ÓGo
Eanáir 9.00am 5.00pm
Feabhra 9.00am 6.00pm
Márta  9.00am 6.00pm
Aibreán 9.00am 8.00pm
Bealtaine 9.00am 9.00pm
Meitheamh 9.00am 9.00pm
 Iúil 9.00am 9.00pm
Lúnasa 9.00am 9.00pm
Meán Fómhair 9.00am 8.00pm
Deireadh Fómhair 9.00am 7.00pm
Samhain 9.00am 5.00pm
Nollaig 9.00am 5.00pm

 

Déan Teagmháil Linn

Rannóg na bPáirceanna 
Fón (01) 849 2212
Facs  (01) 849 2786 
Ríomhphost: parks@fingalcoco.ie
nó déan teagmháil leis an gCaisleán go díreach ag ardgillancastle@fingalcoco.ie