Caisleán agus Páirc Bhaile Shoird

Tógadh Caisleán Shoird thart ar an mbliain 1200 A.D. mar áras cónaithe don chéad Ardeaspag Angla-Normannach ar Bhaile Átha Cliath.

Tá an Caisleán suite i lár bhaile ársa Shoird, agus is é an t-aon áras cónaithe cosanta a bhí ag an Ardeaspag a bhfuil caoi réasúnta maith air fós sa lá atá inniu ann. Tá foirgnimh an Chaisleáin i gcruth peinteagáin ghairbh timpeall ar limistéar ina bhfuil thart ar 0.5 Ha, agus tá balla 305 mhéadar timpeall air. Tógadh an Caisleán thar thréimhse 400 bliain, agus tosaíodh ar an tógáil roimh 1200 A.D. 

Bíonn an Caisleán ar oscailt ó 9.30am go 5.00pm, ó Luan go hAoine. Cuirfidh Turasóireacht Fhine Gall turais ar fáil ag brath ar an éileamh. Is féidir dul i dteagmháil leo ar ríomhphost ag info@fingaltourism.ienó trí ghlaoch ar 01-840 0891 nó 01-890 5144

Uaireanta Oscailte na Páirce Baile
 
 
Ó Go
Eanáir 9.00am 5.00pm
Feabhra 9.00am 6.00pm
Márta 9.00am 6.00pm
Aibreán 9.00am 8.00pm
Bealtaine 9.00am 9.00pm
Meitheamh 9.00am 9.00pm
Iúil 9.00am 9.00pm
Lúnasa 9.00am 9.00pm
Meán Fómhair 9.00am 8.00pm
Deireadh Fómhair 9.00am 7.00pm
Samhain 9.00am 5.00pm
Nollaig 9.00am 5.00pm
 

Conas dul ann?

Tá an Pháirc lonnaithe i lár Bhaile Shoird. 
  • I ngluaisteán: Lean na comharthaí bóthair ó bhóthar an M1/N1 idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste ó thuaidh ó Shord.   
  • Ar bhus: Faigh an 33, an 33B, an 41, an 41B nó an 43 ó Ché Éidin i lár Bhaile Átha Cliath go lár Bhaile Shoird.