Féach ar nó Cuardaigh Iarratas Pleanála

Féadfaidh tú cuardach a dhéanamh anois ar iarratais phleanála ar líne lenár seirbhís fhiosrúcháin pleanála. Is féidir leat cuardach a dhéanamh trí doiciméad, nó léarscáil trí na naisc thíos. Is féidir leat féachaint freisin ar iarratais pleanála ag ár gcuntair pleanála cóipeanna a iarraidh ar teileafón, le cárta creidmheasa.   

 


Táillí chun féachaint ar chóipeanna de chomhaid, iad a cheannach nó a iarraidh

Aisghabháil comhad ó stóráil € 50.00

Micreascannáin, costas maidir le cuardaigh comhad € 25.00 - Amharc amháin (dlíthe cóipchirt)

Deimhniú ainmniú/uimhriú bóthar € 50.00 gcomhlíonadh litreach (ranníocaíocht airgeadais) € 50.00

Cinntí / Deontais Deiridh / Tuarascálacha Pleanálaithe/Bainisteoirí € 10.00

Fótachóipeáil

Bileog A0 €7.50

Bileog A1 €5.00

Bileog A2 €2.50

Bileog A3 €1.50 - Dath € 3.00

Bileog A4 €0.10 ar bhileog (táille is lú €2.00) Dath €0.50 in aghaidh na bileoige (táille is lú € 2.00)

Cé nach bhfuil fáil orthú i gcónaí, má bhíonn na cóipeanna seo leanas ar fáil, beidh feidhm ar an muirear luaite :-

Bileog A0 € 12.50
Bileog A1 € 10.00
Bileog A2 € 5.00
I gcásanna ina bhfuil iarratas a fuarthas ar go leor cháipéisí, beidh an muirear cuí gearrtha don am a úsáidtear chun
na doiciméid a chur ar fáil de réir Alt 38 (4) den Acht um Pleanáil agus Forbairt

 

Déan teagmháil leis an Rannóg Pleanála

Ríomhphost:          planning@fingalcoco.ie
Fón: (01)8905541 (Sord)
       (01)8708431 (Baile Bhlainséir)

Tabhair cuairt ar ár gcuntair pleanála:

Halla an Chontae, an Phríomhshráid, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine: 9.30am go 4.30pm

Na hOifigí Cathartha, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15
Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine 9.30am go 4.30pm

An seoladh poist le haghaidh iarratais phleanála: (de réir ceantair)

Limistéar Thuaidh Chontae Fhine Gall:
An Rannóg Pleanála
Comhairle Contae Fhine Gall
Bosca Poist 174
Halla an Chontae
Sord
Co. Bhaile Átha Cliath 

BÁC15 agus na ceantair máguaird, agus gach ceantar siar ón N2:

An Rannóg Pleanála
Comhairle Contae Fhine Gall
Bosca Poist 174
Na hOifigí Cathartha
Bóthar an Gharráin
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15