Tionscadal Ainmneacha Páirce Fhine Gall

Ar mhaith leat páirt a ghlacadh i dTionscadal Ainmneacha Páirce Fhine Gall?

Tá Tionscadal Ainmneacha Páirce Fhine Gall ag iarraidh an oidhreacht shaibhir ainmneacha páirce agus an oidhreacht ghaolmhar atá inár dtírdhreacha a fhiosrú agus a chur i gcuntas. Tá ainm, nó bhí ainm roimhe seo, ar gach páirc i bhFine Gall agus ar fud na hÉireann. D’fhéadfadh ainmneacha a bheith bunaithe ar thopagrafaíocht na talún, nó úinéirí na talún, nó b’fhéidir go ndéanann siad cur síos ar chuspóir nó méid na páirce nó d’fhéadfaidís baint le himeacht éigin a thit amach sa pháirc. Insíonn na hainmneacha seo go leor dúinn nuair a chuirtear le chéile iad, faoi stair agus oidhreacht ár dtírdhreacha áitiúla. Tríd an tionscadal seo, cuirfimid tús leis an tasc a bhaineann le hainmneacha páirce Fhine Gall a chur i gcuntas, a anailísiú agus a fhoilsiú agus déanfaimid an tsócmhainn shárluachmhar oidhreachta cultúrtha seo a chosaint don ghlúin amach anseo.

Grianghraf: Cnoc Crochta, Barr na gCaorach, na Sceirí

Fingal Fieldnames Project Hanging Hill 

Thit Céim I den tionscadail amach in 2018 agus leag sé bunchloch dhaingean faoi ainmneacha páirce a bhailiú. Fostaíodh Abarta Heritage chun oiliúint a chur ar ghrúpaí ar fud an Chontae, Cumann Staire na Sceirí, Cumann Staire Bhaile Brigín agus Cheantar Bhaile Brigín, Cumann Staire Bhaile Gháire, Cumann Staire Bhaile Bachaille agus grúpaí ó Bhaile Átha Cliath 15 anuas ar dhaoine aonair ón Ros, Lusca, Faoldroim, Clochrán agus Baile an Rólaigh ina measc. Forbraíodh bileog thaifeadta suirbhé, bunachar sonraí agus lámhleabhar don tionscadal. Chuir oibrithe deonacha 213 ainm páirce, ar an iomlán, i gcuntas i rith Chéim 1 agus cuirfidh Céim II leis seo chun cuid dár n-oidhreacht a bhailiú atá i mbaol teitheadh uainn.

 

Tá fáilte mhór roimh oibrithe deonacha nua páirt a ghlacadh sa chéad chéim eile den tionscadal spreagúil seo. Tá sé oscailte d'aon duine atá ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoi oidhreacht Fhine Gall agus an deis chun lámh a fháil agus cur le taifeadadh píosa ríthábhachtach d'oidhreacht neamh-inláimhsithe sula gcailltear é.

                                             

Beidh na chéad seisiúin oiliúna eile ar siúl ar:

 

Dé Máirt 16 Iúil ag 7pm. i Lárionad Pobail Holywell, Sord, Baile Átha Cliath.

 

Dé Máirt 23 Iúil ag 7pm. in Ionad Ealaíon Séamus Ennis, Naul, Baile Átha Cliath.

 

Dé Luain 29 Iúil ag 7.30pm. in Eaglais Naomh David, Cill Síoláin, Baile Átha Cliath.

                                                                         

 

Tá fáilte roimh chách freastal ar na seisiúin oiliúna saor in aisce seo, ach tá teorainn le háiteanna mar sin déan áirithint roimh ré. Chun d'áit a chur in áirithe, nó chun tuilleadh eolais a fháil faoin tionscadal, déan teagmháil le do thoil leis an Dr Conor Ryan, Abarta Heritage (conor@abartaheritage.ie)

Más mian leat páirt a ghlacadh i dTionscadal Ainmneacha Páirce Fhine Gall, déan teagmháil, le do thoil, le:

Christine Baker, Seandálaí Pobail