Seachtain na Gaeilge 2019

Tá Seachtain na Gaeilge ar siúl ó 1 - 17 Márta 2019. Is féidir Clár Sheachtain na Gaeilge i bhFine Gall a íoslódáil anseo Seachtain na Gaeilge i bhFine Gall2019

Seachtain na Gaeilge i bhFine Gall – Clár iontach á sheoladh

Beidh díol rí de cheiliúradh le haghaidh Sheachtain na Gaeilge againn i bhFine Gall arís i mbliana agus clár iontach d’imeachtaí éagsúla á sheoladh ag Comhairle Contae Fhine Gall. Beidh an fhéile idirnáisiúnta Ghaeilge seo ar siúl idir an 1 Márta agus an 17 Márta, agus mana na féile ná triail a bhaint as an gcuid Gaeilge atá agat - Bain Triail Aisti.  Beidh imeachtaí curtha ar siúl ag an gComhairle i Halla Chontae Shoird, i Leabharlanna Áitiúla agus in Ionad Shéamuis Mhic Aonghusa, agus beidh imeachtaí ar fud an Chontae eagraithe ag grúpaí teanga.  Táthar in ann teacht ar chlár imeachtaí Sheachtain na Gaeilge i bhFine Gall, curtha le chéile i gcomhar le Coiste Gaeilge na Comhairle, ar shuíomh gréasáin na Comhairle www.Fingal.ie.

Beidh Ceol, Craic agus Gaeilge in Áras Contae an Aitriam, Sord, Dé Máirt, an 6 Márta, le ceoltóirí Sean McElwain, Bernadette Nic Gabhann agus Éamonn Galldubh ó 7pm go dtí 9pm. Beidh Gaeilgeoirí ó gach cearn den chontae ag tionól i gcuideachta le foireann de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall ag an imeacht seo, ar a mbíonn an-tóir. Éilítear ort páirt a ghlacadh ann, agus más rud é go bhfuil amhrán ann gur mhian leat casadh, seo deis duit amhlaidh a dhéanamh.

Beidh an scannán the Camino Voyage ar taispeáint in Ionad Shéamuis Ennis Déardaoin an 7 Márta ag 8.30pm.  Sa scannán seo a théann i bhfeidhm go mór ar an tsúil, agus ina bhfuil roinnt ceoil agus amhránaíochta inti, leantar Glen Hansard, Breanndán Ó Beaglaoich, Liam Holden, Breanndán Pháid Ó Muircheartaigh agus Domhnall Mac Síthigh ar an turas ionsparádach ina ndeachaigh siad 2,500 km ó Éirinn go dtí Tuaisceart na Spáinne i mbád traidisiúnta.  Beidh Lón le Gaeilge lonnaithe sa séipéal dochreidte álainn i gCaisleáin Shoird Dé Máirt an 12 Márta ó 1pm.

I measc na himeachtaí a bheidh ar siúl i leabharlanna áitiúla, cuimseofar ceol a gcasfaidh Antaine Ó Faracháin agus Nollaig Mac Cárthaigh é, i mBaile Bhlainséir ar an 13 Márta, agus i mBaile Bhrigín ar an 14 Márta, ag a 6.30pm. Beidh Manchán Magan ag caint i Leabharlann Mhullach Íde faoin taithí atá aige agus é ag taisteal, ar an 8 Márta, 2-3pm. Beidh Sadhbh Devlin ag léamh a scéal Bí ag Spraoi Liom i 4 leabharlann éagsúla agus beidh Ballet Poulet ar stáitse i mBaile Bhlainséir ar an 14 Márta.

Imeachtaí de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall:

 • Ceol Craic agus Gaeilge, Áras Comhairle Contae, Sord, Dé Céadaoin, 6 Márta, 7-9pm. Fáilte roimh chách
 • Lón agus comhrá Gaeilge, Séipéal Chaisleáin Shoird, Dé Máirt an 12 Márta, 1-2pm
 • Am scéalaíochta dátheangaí - Sadhbh Devlin i 4 Leabharlann éagsúla.  Baile Dúill ar an 4 Márta, 10-11am, Binn Éadair ar an 5 Márta, Domhnach Bat ar an 6 Márta agus Baile Gáire ar an 7 Márta, iad siúd go léir idir 3.30– 4.30pm
 • Taithí thaistil san Afraic, san India, agus i Meiriceá Theas - Inseoidh Manchán Magan, scríbhneoir agus craoltóir, scéalta a tharla le linn an taithí fiche bliana atá aige a bheith ag taisteal timpeall na cruinne. Caint dhátheangach, a mbeadh Béarlóirí in ann í a thuiscint, Leabharlann Mhullach Íde, an 8 Márta, 2.00pm - 3.00pm
 • An Amhránaíocht ar an Sean-Nós & an Ceol Traidisiúnta - Antaine Ó Faracháin (Amhránaíocht/Fidil) & Nollaig Mac Cárthaigh (Píb Uileann) - Leabharlann Bhaile Bhlainséir ar an 13 Mártha, agus i Leabharlann Bhaile Brigín ar an 14 Márta, idir 6.30pm agus 7.45pm an dá huair.
 • Ballet Poulet - dísreach rince agus grinn, lán suilt agus spraoi, a bheidh ag léiriú an rírá, an ruaille buaille agus an bailé i Leabharlann Bhaile Bhlainséir ar an 14 Márta 11.30 - 12.30 (cuairt ranga), agus 3.30 - 4.30 (seisiún oscailte)

Roinnt imeachtaí eile

 • Scéalaíocht dhátheangach agus turas treoraithe timpeall Theach Farmleigh Dé Máirt an 16 Márta
 • Siúlóid Dhátheangach i mBaile Brigín Dé Sathairn an 9 Márta ag 1.30 i ndiaidh an Chiorcail Chomhrá in Molly’s agus Pop Up Gaeltacht Dé Luain an 11 Márta sa Central Bar ag 8.30 pm
 • Ciorcal Comhrá Chumann CLG Fhine Ghallainn i Sord ar an 6 agus an 13 Márta agus Lá Mór na nGael ar an 16 Márta
 • Maidineacha Caife i nGaeilge ar fud na tíre http://maidineacha-caife.weebly.com/  
 • Pop Up Gaeltacht sa Harbour Bar, Binn Éadair, Déardaoin an 14 Márta ag a 8 a chlog. 
 • Pop Up Gaeltacht sa Carpenter, BAC 15, Dé Sathairn  an 9 Márta ag a 8 a chlog. 

 

Dúirt Méara Fhine Gall, an Clr. Anthony Lavin, “Tá rud éigin le haghaidh daoine de gach uile aois agus de gach uile leibhéal de chumas le fáil sa chlár d’imeachtaí ilghnéitheacha seo lena dtugtar deis do chách triail a bhaint as an teanga ar bhealach spraíúil, lán suilt.”

Dúirt an Príomhfheidhmeannach, Paul Reid, “Tá an tiomantas atá ann i gComhairle Contae Fhine Gall chun tacú le cur chun cinn na Gaeilge laistigh den Chomhairle agus laistigh den Chontae le brath sa pháirt atá á glacadh againn i Seachtain na Gaeilge, agus sa tacaíocht a thugaimid don teanga chomh maith. Tá áthas mór orm an deis seo a bheith agam fáilte a thabhairt do mhuintir Fhine Gall taitneamh a bhaint as na himeachtaí Gaeilge a bheidh ar siúl i Halla an Chontae agus sna Leabharlanna dár gcuid.”

Is féidir an clár d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge a íoslódáil ag www.Fingal.ie.   Téigh dár leanúint ar Twitter ag @fingalcoco @fingallibraries  agus ar Facebook https://www.facebook.com/fingalcoco.  Chun teacht ar thuilleadh eolas, déan teagmháil le eolas@fingal.ie 

 

 

Lean muid ar  twitter @fingalcoco

@fingallibraries

Facebook  https://www.facebook.com/fingalcoco

Rphost: eolas@fingal.ie

 ‌Ceol Craic agus Gaeilge 2019