Íoc as é

Comhairle na nÓg

pay-for-it , donabate-portrane

Is comhairle do dhaoine óga í Comhairle na nÓg a dhéanann ionadaíocht ar dhaoine 12-17 mbliana d’aois, agus tugann sé glór dóibh ag leibhéal an phobail.

Commerical Rates GA

apply-for-it, pay-for-it , fingal

Commercial Rates

Rates are a property based tax levied by Local Authorities on the occupiers of commercial or industrial properties.  Income from commercial rates pays for a wide range of services including street lighting, maintenance of roads and footpaths, libraries, parks and playgrounds, sports and recreation facilities, economic development, community development and environmental protection.

 

 

 

 

 

 

 

Cíosanna

pay-for-it , fingal

Tá Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa atá againn freagrach as measúnú agus bailiú an Mhuirir Seachtainiúil (Cíos) ar ár stoc tithíochta uile, lena n-áirítear an Scéim Cóiríochta ar Cíos agus tithe ar Léas Fadtéarmach.

Muirear ar ÁCPN

pay-for-it , fingal

Má tá teach agat, ach nach bhfuil tú i do chónaí ann, tá tú faoi dhliteanas an mhuirir ACPN. Baineann an muirear ACPN bliantúil de €200 in aghaidh na maoine le gach bliain ó 2009-2013.

Muirear Teaghlaigh

pay-for-it , fingal

Bhí an Muirear Teaghlaigh €100 le híoc in 2012 ag úinéirí maoine cónaithe. Tá an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) tagtha ina áit ó 2013. Má tá fiosrúcháin agat maidir le do Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) do 2013, tabhair cuairt ar www.revenue.ie le do thoil nó déan teagmháil leis na huimhreacha seo a leanas 

Teileafón (Poblacht na hÉireann amháin) 1890 200 255 nó

Teileafón (Lasmuigh de Phoblacht na hÉireann amháin) +353 1 7023049 

Parking Fines GA

pay-for-it , fingal

Parking fines in Fingal are managed by Apcoa Parking on behalf of Fingal County Council.
To contact the Fines Office please telephone (01)6516900

Plean Ceantair Áitiúil Ráth Aingil

pay-for-it , fingal

Faigh amach níos mó

Riaráistí Morgáiste agus Cíosa

pay-for-it , fingal

Má tá fadhbanna agat ag aisíoc do chíos nó do mhorgáiste, is é an rud is fearr a dhéanamh a theacht chun cainte linn.

Spásanna Pobail

pay-for-it , malahide-howth

Feabhsaímid i gcónaí saol cultúrtha Fhine Gall, agus spreagaimid rannpháirtíocht sna healaíona agus teacht ar na healaíona trínár dhá Ionad Ealaíon, Draíocht agus Ionad Séamus Ennis. Tá a lán áiseanna pobail againn freisin atá ar fáil dár saoránaigh go léir. 

Uisce a chaomhnú do chúrsaí gnó

pay-for-it , fingal

From 21st January 2014, Irish Water is responsible for the provision of water services in Ireland