Toghcháin Áitiúla 2019

Beidh na Toghcháin Áitiúla ar siúl ar Dé hAoine 4 Bealtaine 2019

Beidh an Toghcháin Áitiúla 2019 de bhun ailt 26 (2) den Acht um Rialtas Áitiúil 2001 ar siúl ar 24 Bealtaine 2019. Beidh na staisiúin vótála ar oscailt ó 7.00am go dtí 10.00pm.  

 

Foilsíodh Tuarascáil an Choimisiúin Teorann maidir le Toghcheantair in 2018. Mar thoradh rinneadh athruithe i dteorainneacha toghcheantair Chomhairle Contae Fhine Gall. Anois tá seacht Toghcheantair Aitiúil ag Comhairle Contae Fhine Gall mar seo a leanas:

 

Toghcheantar Áitiúil

Líon na gComhairleoirí

Baile Brigín

5

An Ros-Lusca

5

Sord

7

Binn Éadair-Mullach Íde

7

Baile an Bhlainséir-Mullach Eadrad

5

Caisleán Cnucha

6

Ongar

5

Iomlán

40

Amharcóir Ar Líne

Is féidir sonraí maidir le do Thogcheantar Áitiúil a a fheiceáil ar an amharcóir ar líne. Anseo gheobhaidh tú sonraí faoi dhaonra do Thogcheantar Áitiúil, líon na gComhairleoirí i do Thogcheantar Áitiúil chomh maith leis an stáisiún vótála ag a mbeidh tú ag vótáil sna Toghcháin Áitiúla ar 24 Bealtaine 2019. Tá an t-amharcóir ar líne le fáil anseo: 

Amnarcóir Ar Líne

 

Seiceáil an clár

Is féidir leat cinnte a dhéanamh an bhfuil tú cláraithe chun vótála ag  Seiceáil an Clár 

Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais chun bheith ar an bhforlíonadh do chlár na dtoghthóirí ná 7 Bealtaine 2019.

Tuilleadh Eolais

Tá tuilleadh eolais ar vótáil agus toghcháin le feiceáil ag Eolas maidir le Vótáil agus Toghcháin  

 

Conas bheith i d’iarrthóir sna Toghcháin Áitiúla

 

Má tá suim agat bheith i d’iarrthóir sna Toghcháin Aitiúla, ta an t-eolas agus na foirmeacha ábhartha le feiceáil ag an nasc seo nó is féidir glao gutháin a chur ar 01 – 890 5992 nó cuir ríomhphost chuig Candidates@fingal.ie  

Toghcháin Áitiúla 2019 Eolas do Iarrthóirí

 

Liosta reatha d'Iarrthóirí Toghcháin Áitiúla 2019

Iarrthóirí Toghcháin Áitiúla 2019